DOOR is een diverse en inclusieve vakvereniging voor professionals en een community voor alle werknemers, die arbeid organiseert. Ook voor werknemers die door traditionele vakbonden onvoldoende vertegenwoordigd worden zoals; jongere generaties, vrouwen, flexwerkers en medewerkers met een andere achtergrond.

 

Collectieve arbeidsvoorwaarden

In 2017 is DOOR als nieuwe vakbond toegelaten tot de cao- tafel van APG. Veel van de speerpunten uit onze inzetbrief, zagen we terug in de cao die toen is afgesloten. Sinds 2020 heeft DOOR  een professionele onderhandelaar aan zich weten te binden, Niek Hinsenveld. Niek is ook bestuurslid. Wij zijn van mening dat we een verschil maken bij de cao-onderhandelingen waardoor meer gebalanceerde en inclusieve afspraken worden gemaakt.

 

Belangrijke downloads

Technologie, digitalisering, robotisering

Wij zijn een moderne vakorganisatie. Wij geloven (ook voor de toekomst) in het belang van saamhorigheid tussen werkenden. Wij zien flexibilisering, voortsnellende digitalisering en robotisering niet alleen als een bedreiging voor bepaalde functies, maar wij zien ook de kansen die ontstaan en de uitdaging voor alle partijen in het arbeidsvoorwaardenproces om te komen tot nieuwe oplossingen voor het werk van de toekomst.

 

Nieuwe oplossingen voor het werk van de toekomst

Vakbonden moeten met nieuwe antwoorden komen op de vraag hoe het belang van - een collectief -  medewerkers het beste behartigd kan worden. Daarvoor is lef nodig om het instrument cao eens goed tegen het licht te houden. Is de cao in de toekomst qua opzet en inhoud nog het optimale instrument? Er is creativiteit nodig om manieren te bedenken waarop flexibilisering, digitalisering, robotisering en internationalisering kansen kunnen bieden voor werknemers.

 

Wij hebben hulp nodig bij het beantwoorden van complexe vraagstukken op het gebied van arbeid zoals:

  • Hoe maken we de transitie van baanzekerheid naar werkzekerheid?
  • Kunnen we nieuwe technologieën, inzetten om inkomenszekerheid voor medewerkers te creëren?
  • Als grenzen tussen bedrijven vervagen en meer de vorm aannemen van matrix- en netwerkorganisaties,   welke arbeidsovereenkomsten passen hier dan bij? En kan deze ontwikkeling de werkzekerheid voor medewerkers vergroten door bijvoorbeeld een flexibele schil tussen deze bedrijven te organiseren?
  • Als medewerkers continu nieuwe vaardigheden moeten opdoen en vaker van werkgever wisselen, hoe ziet de facilitering en financiering van training en opleiding er dan uit?
  • Hoe kan de kennis en ervaring van oudere medewerkers worden benut op de veranderende arbeidsmarkt?

DOOR heeft niet alle antwoorden, maar we stellen de vragen, luisteren naar de signalen, onderzoeken de situatie, gaan een open dialoog aan met alle stakeholders, volgen de ontwikkelingen en bedenken mogelijke oplossingen. Dit doen wij niet alleen, maar samen met jou.

 

Kom jij onze diverse denktank versterken?
Wij zoeken wetenschappers, techneuten, HR- professionals, arbeidsjuristen, studenten, “there-is-no-box” denkers, parttime medewerkers, ZZP’ers, trendwatchers, adviseurs, flexwerkers, innovators, leiders van startups, young professionals, middelbare levensgenieters en oudere ervaringsdeskundigen. 

 

Ben je geïnteresseerd? Stuur ons dan een bericht. Wij nemen contact met jou op.

 

Moderne medezeggenschap

DOOR is ook actief in de medezeggenschap. De tijd dat de ondernemingsraad (OR) het alleenrecht had op medezeggenschap is wat ons betreft voorbij. Een ondernemingsraad moet vooral medezeggenschap faciliteren door medewerkers actief te laten meedenken bij bepaalde onderwerpen. Dit zorgt voor draagvlak vanuit de werkvloer en vergoot de verandersnelheid van de organisatie.

 

Op dit moment is de OR bij veel organisaties een bureaucratisch instituut met een verouderd instrumentarium.  Het gaat te vaak om de procedures in plaats van de inhoud, waarbij de OR een passieve, formele en toetsende houding aanneemt. Met de dynamiek van de economie van nu en in de toekomst is een proactieve houding van belang om invloed te kunnen uitoefenen.

 

Steun ons. Word lid!

Lid worden van DOOR is eenvoudig. Vul het contactformulier in en geef aan dat je lid wil worden van DOOR. Vermeld je woonplaats en geboortedatum in het bericht. Lid worden is gratis.

Je kan ook donateur worden van DOOR. Maak een bedrag over op rekeningnummer NL97INGB0007629458 t.n.v. DOOR.

 

Waar doen wij het allemaal voor?

-VOOR een cao die ook aansluit op jouw behoeften

-VOOR een diverse OR waarin ook jij je herkent 

-VOOR een inclusieve organisatie waar iedereen zich thuis voelt 

-VOOR een medezeggenschap waarin jouw ideeën en input wordt meegenomen 

-VOOR een organisatie die jou maximaal voorbereidt op toekomstige ontwikkelingen zoals flexibilisering, robotisering en digitalisering 

-VOOR een toekomstbestendige organisatie van arbeid

 

 


Over ons

DOOR is acht jaar geleden gestart als alternatief voor de traditionele vakbonden in de OR en staat voor ‘Daadkrachtig Ondernemerschap in de OR’. In 2010 heerste het gevoel bij APG-ers dat de traditionele zetelverdeling in de Ondernemingsraad niet de juiste afspiegeling van het personeelsbestand was. Als reactie hierop is DOOR in 2010 begonnen als vrije lijst in de OR.

Bij deze verkiezingen heeft DOOR twee zetels bemachtigd. In 2014 heeft DOOR dit resultaat weten te verbeteren met drie zetels in de Ondernemingsraad, waarmee het de op één na grootste partij in de Ondernemingsraad is geworden. In 2017 heeft DOOR zich verder ontwikkeld als vakorganisatie. DOOR heeft als één van de sociale partners, namens medewerkers van APG, onderhandeld over de cao van APG. In 2018 is DOOR met 8 zetels de grootste partij in de Ondernemingsraad geworden. 

 

Contact

Je bent geinteresseerd en wilt meer over ons weten, maar je kunt het op de site niet vinden? Neem contact op met een van onze bestuursleden via het contactformulier.

 

  • Luuk de Ridder (voorzitter)
  • Hylke Bijma (secretaris)
  • La Toya  Cramer (algemeen bestuurder)
  • Niek Hinsenveld (algemeen bestuurder en onderhandelaar)