Voor ongeveer 70% van de Nederlandse werknemers worden de arbeidsvoorwaarden onderhandeld door vakbondsbestuurders. Dat is heel veel als je beseft dat het animo van werknemers om zich aan te sluiten bij een vakbond al jarenlang drastisch terugloopt. De vakbond is dringend toe aan vernieuwing!

 

De DOOR community

De vakbond van de toekomst bestaat uit een community van medewerkers. Het doel van deze community is zoveel mogelijk draagvlak te verkrijgen onder werknemers voor besluiten die genomen worden om de factor arbeid te organiseren. Een diverse, open, inclusieve community waarin alle leden zich kunnen herkennen in de bestuurders van de vakbond.

 

In deze community staan medewerkers centraal en niet de vakbond zelf. Zeggenschap wordt zoveel mogelijk belegd bij de medewerkers. Oplossingen voor arbeidsvraagstukken worden samen met medewerkers bedacht. DOOR is er om medewerkers te empoweren, ontwikkelen en verbinden.

Wat doet DOOR?

De opstart van de vakbond DOOR was de eerste stap. Nu ligt onze focus op het verder professionaliseren van de organisatie en het vergroten van onze denk- en executiekracht om de uitdagingen van de veranderende arbeidsmarkt aan te gaan. DOOR biedt geen traditionele services zoals rechtsbijstand en individuele belangenbehartiging.

 

Een belangrijk thema waar DOOR aan werkt is de impact die digitalisering en robotisering heeft op beroepen, de arbeidsmarkt, organisatie en de mens. Wij willen begrijpen wat de technologieën zijn en hoe snel deze zich ontwikkelen om vervolgens in te kunnen schatten wat de impact van deze technologieën op de arbeidsmarkt is. Dit vertalen wij vervolgens naar de situatie binnen APG op het gebied van werkgelegenheid, functiehuis, strategische personeelsplanning, performance management. De inzichten die wij opdoen gebruiken we om awareness te creëren bij onze leden. Wij willen onze leden helpen om tijdig de juiste keuzes te maken om nu en in de toekomst inzetbaar te blijven.

De traditionele vakbond

In Nederland kennen we - over het algemeen - goede arbeidsvoorwaarden. Dit hebben we te danken aan honderden jaren vakbondsstrijd. Die strijd was in het verleden hard nodig om wantoestanden en uitbuiting aan te pakken, maar past niet meer bij deze tijd. Strijd voeren, vooral in de vorm van stakingen, werkt contraproductief en zorgt voor veel frustratie in de maatschappij. Het aantal mensen dat aangesloten is bij een vakbond blijft mede daardoor ook teruglopen. Daarbij komt dat vooral jongeren zich niet aansluiten bij de traditionele vakbonden.

 

Traditionele vakbonden zijn beperkt in staat om groepen die nu snel groeien op de arbeidsmarkt aan zich te binden; werknemers met een andere achtergrond, vrouwen, jongeren, flexwerkers, ZZP’ers en werknemers in nieuwe (technologische) dienstensectoren. Deze groepen kunnen zich niet identificeren met de traditionele vakbonden die grotendeels bestaan uit mannen van de babyboomgeneratie. Deze leden zullen de komende 10 jaar massaal het arbeidsproces verlaten.

 

Toch is er een belangrijke rol voor de vakbonden in de toekomst weggelegd. Denk daarbij aan de groeiende ongelijkheid in de maatschappij, de werkomstandigheden en vrije dagen. Verworvenheden die we graag met zijn allen willen behouden maar door de nieuwe vormen van dienstverband – flexwerk en ZZP’ers –  onder druk staan.