De visie  van DOOR

De tijd dat de ondernemingsraad het alleenrecht had op medezeggenschap is wat ons betreft voorbij. Een ondernemingsraad moet vooral medezeggenschap faciliteren door medewerkers actief te laten meedenken bij bepaalde onderwerpen. Op dit moment is de OR van APG (en bij veel andere organisaties) een bureaucratisch instituut binnen de organisatie met een verouderd instrumentarium.  Het gaat te vaak om de procedures in plaats van de inhoud waarbij de OR een passieve, formele en toetsende houding aanneemt.

 

Veranderingen hebben meer kans van slagen als de veranderkracht van medewerkers wordt benut. Door de input en ideeën van medewerkers vroegtijdig te betrekken bij de besluitvorming ontstaat draagvlak en wordt de kwaliteit van de besluitvorming verrijkt.Deze manier van medezeggenschap past bij de wijze waarop organisaties veranderen: meer ruimte voor ontplooiing, meer ruimte voor zelf organiseren.

 

Nieuwe generaties medewerkers zoeken meer directe vormen om bij actuele discussies betrokken te raken.  Ze stellen een goede band met hun leidinggevende op prijs en gebruiken een direct contact: gesprek of social-media om op de hoogte te blijven.

 

In klankbordgroepen, via pilots en via zelforganisatie hebben de medewerkers inmiddels andere vormen om hun stem te laten horen. Wij denken aan het opzetten van denktanks of strategische groepen waarin uiteraard ook OR-leden meedoen. Het direct betrekken van medewerkers bij beleidsvorming en veranderingen werkt sneller en biedt meer ruimte voor dialoog tussen beleidsmakers en de werkvloer. 

 

Nieuwe OR APG 2018- 2022

Een grote overwinning voor DOOR tijdens de OR-verkiezingen in maart 2018. In de eerste plaats bedroeg het opkomstpercentage bijna 74%! DOOR heeft 8 zetels bemachtigd, met FNV 5 zetels, Unie 3 zetels and VCPS 3 zetels.


Nooit eerder was een vrije lijst de grootste binnen de Ondernemingsraad van APG. Dit is een duidelijk signaal van onze collega’s dat het tijd is voor een moderne, inclusieve, transparante en actieve OR die zoveel mogelijk zeggenschap direct bij de medewerkers belegt.

In maart 2022 staan de volgende OR-verkiezingen voor de deur en we hopen op weer zo'n mooi resultaat en misschien wel ietsje meer...

Belangrijke thema's 

In de volgende onderwerpen zal DOOR zich in het bijzonder verdiepen. Wij denken dat deze onderwerpen een enorme impact hebben op onze collega's:

  • De impact van digitalisering en flexibilisering op de werkgelegenheid en functies 
  • Voorwaarden voor continu ontwikkelen en werken aan inzetbaarheid
  • Werkdruk en werkprivé balans
  • Diversiteit 
  • Modernisering van de Ondernemingsraad