DOOR is 11 jaar geleden gestart als alternatief voor de traditionele vakbonden in de OR en staat voor ‘Daadkrachtig Ondernemerschap in de OR’.

In 2010 heerste het gevoel bij APG-ers dat de traditionele zetelverdeling in de Ondernemingsraad niet de juiste afspiegeling van het personeelsbestand was. Als reactie hierop is DOOR in 2010 begonnen als vrije lijst in de OR. Bij deze verkiezingen heeft DOOR twee zetels bemachtigd. In 2014 heeft DOOR dit resultaat weten te verbeteren met drie zetels in de Ondernemingsraad, waarmee DOOR de op één na grootste partij in de Ondernemingsraad is geworden. De succesvolle samenwerking binnen de Ondernemingsraad met andere vrije lijsten (Argos, Morgen) leidde erto dat alle vrije lijsten in lijsten zijn opgegaan.

 

Door het werk in de Ondernemingsraad volgde echter ook het inzicht dat veel belangrijke onderwerpen aan de cao-tafel worden besloten. Om het kritische en eigen geluid van DOOR ook aan de onderhandelingstafel te laten horen is er besloten DOOR  in 2017 te organiseren als een vakvereniging voor professionals. Hierdoor heeft DOOR bij kunnen dragen aan de cao's die sinds 2017 voor alle medewerkers bij APG zijn afgesloten.

 

In 2018 heeft DOOR het resultaat uit voorgaande jaren weten te verbeteren door 8 van de in totaal 19 zetels te behalen. Daarmee is DOOR de grootste lijst in de Ondernemingsraad van APG geworden! In maart 2022 zijn er weer nieuwe OR-verkiezingen en we hopen daar weer een mooi resultaat te behalen.